Dina personuppgifter – Grupp

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. JB Travel AB (556608-0924) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvar

JB Travel AB är i första hand personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du anmäler dig till en resa eller möte/event som vi arrangerar. I vissa fall agerar vi personuppgiftsbiträde på vägnar av det företag som står som beställare av arrangemanget.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via telefon 08 – 505 299 00 eller e-post info@jbtravel.se

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med registrering och resa
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din registrering. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för det aktuella arrangemanget. De uppgifter vi kan samla in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), personnummer, kontaktuppgifter till anhörig, passuppgifter, kön, eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för arrangemanget.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. genomföra det arrangemang du anmält dig till.

Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med registrering och resa 
När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument, boka hotell och boka aktiviteter. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, anläggningar och leverantörer av aktiviteter). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES.

När du registrerar dig som deltagare på ett av våra arrangemang använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information. Vi använder oss av e-post och SMS.

Hur länge sparas personuppgifterna 
Vi använder oss av olika verktyg för registrering. Personuppgifterna raderas efter genomfört arrangemang.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@jbtravel.se så får du ett registerutdrag.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.